A A A K K K
людям з порушенням зору
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СІМ`Ї МОЛОДІ ТА СПОРТУ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Охорона праці

Нормативні акти з охорони праці 

 1. Закон України «Про охорону праці». 
 2. Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04). 
 3. Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти (затверджене наказом Міністерства освіти і науки України 26 грудня 2017 №1669). 
 4. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 22 листопада 2017 №1514). 
 5. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 30 березня 2017 № 526). 
 6. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 №1232). 
 7. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня 2013 №1365). 
 8. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру (затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 №270). 
 9. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 №246). 
 10. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (затверджене наказом Держгірпромнагляду від 24 березня 2008 №53). 
 11. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками (затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 10 грудня 1993 № 241). 
 12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 №15). 

Перелік документації з питань охорони праці (далі ОП), що розробляються закладами освіти 

 1. Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію роботи з ОП, безпеки життєдіяльності. 
 2. Навчання та перевірка знань з питань ОП директора; заступника директора; особи, відповідальної за організацію роботи з ОП (не менше 3 осіб) в навчальному центрі (посвідчення, протоколи). 
 3. План роботи особи, відповідальної за організацію роботи з ОП. 
 4. План заходів з ОП. 
 5. Положення про навчання та перевірку знань з питань ОП. 
 6. Перелік професій, посад, які зобов’язені проходити періодичне навчання і перевірку знань з питань ОП. 
 7. План – графік проведення навчання і перевірки знань з питань ОП. 
 8. Наказ про затвердження комісії з перевірки знань з питань ОП. 
 9. Тематичний план навчання з питань ОП. 
 10. Перелік питань для перевірки знань з питань ОП. 
 11. Протоколи перевірки знань з питань ОП. 
 12. Посадові інструкції працівників з розділом ОП. 
 13. Перелік посад, професій та видів робіт, на які повинні бути розроблені інструкції з ОП. 
 14. Перелік інструкцій з ОП, які діють у закладі. 
 15. Програма вступного інструктажу з ОП. 
 16. Інструкції з ОП для усіх посад, професій та видів робіт. 
 17. Журнал реєстрації інструкцій з ОП. 
 18. Журнал обліку видачи інструкцій з ОП. 
 19. Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП для працівників. 
 20. Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці. 
 21. Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві. 
 22. Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру. 
 23. Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. 
 24. Договір з ЛПЗ для проведення попереднього (періодичних) медичного огляду працівників. 
 25. Попередній (під час прийняття на роботу) та періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. 
 26. Наказ про призначення особи, відповідальної за організацію медогляду. 
 27. Наказ про призначення комісії з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту. 
 28. Особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. 
 29. Правила внутрішнього трудового розпорядку. 
 30. Положення про чергування. 

Вхід для адміністратора