A A A K K K
людям з порушенням зору
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ СІМ`Ї МОЛОДІ ТА СПОРТУ СНОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОРЮКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Список закупівель

Послуги з розподілу (передачі) електричної енергії та забезпечення перетікань реактивної електричної енергії (Код за ЄЗС ДК 021:2015 65310000-9 - Розподіл електричної енергії) 

17.04.2024 р.

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,
затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)
 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул. Миру, 53, код ЄДРПОУ
41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями( крім тих, які визначені у
пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії ( Послуги з розподілу електричної енергії (
у тому числі реактивна енергія))
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): Закупівля без використання
електронної системи.
Розмір бюджетного призначення: 44977.25 грн. з ПДВ..
Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей: роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально
підтверджена замовником;
Обґрунтування підстави для здійснення:
Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово
можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих
обмежень.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами: Указ 49/2024 від 05.02.2024 року)
продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90
діб.
Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в
Україні;
2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із
запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.
Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів
України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:
1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;
2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму
воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації,
яка склалася.
Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного
захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в
умовах надзвичайного чи воєнного стану.
З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі
входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення»
Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня
його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників,

передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких
замовників від воєнних загроз.
На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.
Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту
13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або
перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис.
гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари
чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у
випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена
замовником;
Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби
замовника на період січень – грудень 2024 року.
Враховуючи те, що постачальником/виконавцем Закупівлі є лише певний суб’єкт господарювання
акціонерне товариство «Українська залізниця», що визначено відповідним документом – Витягом зі
зведеного переліку суб’єктів природних монополій (додається)), застосовується вищевказане виключення.
При цьому, у Замовника існує  потреба в Закупівлі.
Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні
дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.
Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі,
якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану, Замовник прийняв
рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для
закупівлі товару та застосування під час здійснення Закупівлі, як виняток, підстави за підпунктом 5 пункту
13 Особливостей: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких
становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або
перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі,
коли  і укладення договору.
Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи
закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до
нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 5
пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».
Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за
Особливостями (документальне підтвердження):
Постанова НКРЕКП від 08.11.2018 р. № 1395, яка ПОСТАНОВЛЯЄ: видати Публічному
Акціонерному Товариству «Укрзалізниця» ( код 40075815) ліцензію на право провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності відповідно
до додатка.
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом 29.02.2024 року (пункт 59).
(https:amcu.gov.ua/strage/app/uploads/public/650/95e/012/65095e0126ea0819469805.pdf)

Паливна деревина (Код за ЄЗС ДК 021:2015 - 03410000-7 Деревина) 

03.04.2024 р.

Сновський ліцей № 3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області  Оголошена:ID: UA-2024-04-03-012865-a 

 

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні  характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі: Паливна деревина код за ЄЗС ДК 021:2015 - 03410000-7 –Деревина.

Технічні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження: - дрова паливні березові;

- вологість до 20 %; - дрова, довжиною до 2 м, товщина від 18 см до 25 см.

Вимоги щодо якості товару:

Розміри дров встановлюють по довжині - 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00м; по товщині - від 3 см і більше; граничне відхилення по довжині:  ±  0,02 м.

По вимогах споживача допускаються дрова кратних довжин. При цьому граничне відхилення по довжині встановлюють від 0,05 до + 0,10 м.

Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишених сучків не повинна перевищувати 30 мм.

Коефіцієнт повнодеревності для переводу складометра в щільну міру (м3)

Об'єм дров довжиною більше 3 м визначається по ДСТУ 2292-88 і ДСТУ 2708-75.

Об'єм дров довжиною до 3 м включно визначається перерахунком складометра в щільну міру (м3 ).

Паливна деревина

•          Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ISO тощо);

•          продукція не повинна бути в попередній експлуатації;

•   дрова повинні бути очищені від сучків і гілок;

•   дрова можуть бути як в корі, так і без кори;

•   дрова повинні бути без гнилі та трухляві.

•   Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що звичайно ставляться до товару відповідного характеру.

•   Доставку дров здійснює Учасник (Постачальник) власним транспортом.

Обов'язкова умова - радіус доставки паливних дров до закладу не повинен перебільшувати 15 км.

•   У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника.

• Приймання-передача дров паливних проводиться за кількістю та якістю представниками Замовника та Постачальника за супровідними документами. Обсяг поставлених дров паливних має відповідати зазначеному у супровідних документах

Місце поставки (передачі) товару: 15200, Чернігівська область, Корюківський район, місто Сновськ, вул Шкільна, 6, Сновський ліцей №3 Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області.

Доставка  транспортом  Постачальника з урахуванням навантаження та розвантаження - 216  м3.

 

 

Дизельне паливо, Бензин А -95 (Код за ЄЗС ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти) 

Відкриті торги з особливостями Оголошена: Сума 317 000 грн з ПДВ

 

Паливна деревина (Код за ЄЗС ДК 021:2015 03410000-7 - Деревина)

12.03.2024 року

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей здійснення
публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України
«Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою від
12.10.2022 №1178 (далі-Особливості)
Технічних та якісних характеристик закупівлі паливної деревини, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдином
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія:
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул.. Миру, 53, код
ЄДРПОУ 41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями(
крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не
здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): код ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-02-19-009875-a
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 416760.00
грн. (чотириста шістнадцять тисяч сімсот шістдесят гривень 00 копійки) в т.ч. ПДВ
69460.00 грн. (шістдесят дев’ять тисяч чотириста шістдесят гривень 00 копійок)
На 2024 рік визначена планова потреба за предметом закупівлі: код ДК 021:2015: 03410000-7
– Деревина, паливна деревина. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі
обумовлене необхідностю придбання паливної деревини, виходячи з потреб установ та
закладів освіти Сновської МТГ на опалювальний період 2024 року, безперебійного
функціонування закладів з дотриманням санітарних норм та теплового режиму. Підстави для
здійснення закупівлі: Відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури
закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом, пп. 6 п. 13 Особливостей:
«відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у
відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому
числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні
характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким
укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені
замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих
особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість
предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які
відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника
процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної
пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо
такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;» та перелік
документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за

Особливостями (документальне підтвердження):
Обґрунтування технічних, якісних характеристик
4. Технічні умови:
- дрова паливні;
- вологість до 20 %;
- дрова, довжиною до 2 м, товщина від 18 см до 25 см.
Вимоги щодо якості товару:
Розміри дров встановлюють по довжині - 0,25; 0,33; 0,50; 0,75; 1,00м; по товщині - від 3 см і
більше; граничне відхилення по довжині: ± 0,02 м.
По вимогах споживача допускаються дрова кратних довжин. При цьому граничне відхилення
по довжині встановлюють від 0,05 до +0,10 м.
Дрова повинні бути очищені від сучків. Висота залишених сучків не повинна перевищувати 30
мм.
Коефіцієнт повнодеревності для переводу складометра в щільну міру (м 3 )
Об'єм дров довжиною більше 3 м визначається по ДСТУ 2292-88 і ДСТУ 2708-75.
Об'єм дров довжиною до 3 м включно визначається перерахунком складометра в щільну міру
(м 3 ).
Паливна деревина
• Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів
(ГОСТ, ДСТУ, ТУ, ISO тощо);
• продукція не повинна бути в попередній експлуатації;
• дрова повинні бути очищені від сучків і гілок;
• дрова можуть бути як в корі, так і без кори;
• дрова повинні бути без гнилі та трухляві.
• Якісно поставленим товаром вважається такий товар, який відповідає вимогам, що
звичайно ставляться до товару відповідного характеру.
• Доставка дров по установам освіти м. Сновська та по сільським закладам освіти громади,
Замовник здійснює доставку дров власним транспортом.
Обов'язкова умова - радіус доставки паливних дров до закладу не повинен
перебільшувати 15 км.
• У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається
Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника.
• Приймання-передача дров паливних проводиться за кількістю та якістю представниками
Замовника та Постачальника за супровідними документами. Обсяг поставлених дров паливних
має відповідати зазначеному у супровідних документах
5. Загальні вимоги:
1.До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:
- податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з
чинним законодавством;
- витрати на поставку товару до місця поставки (передачі) товару;
- інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством
2. До розрахунку ціни не включаються витрати, пов’язані з укладанням договору.
3. Бюджетні зобов’язання за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
4. Доставка товару та розвантаження здійснюється транспортом Замовника.
5.Учасник гарантує надання якісного товару.
6.Розвантаження дров здійснюється в присутності представника замовника або навчального
закладу, що підпорядковується Управління освіти, який має відслідковувати якісні та кількісні
характеристики дров.

7. Строк поставки товару: до 31.12.2024 року (надати гарантійний лист, щодо можливості
поставки товару у відповідні терміни)
8. Кількість, обсяг поставки:
Найменування товару Одиниця
виміру

Кількість Примітки

Деревина (паливна деревина) м 3 604 Доставка транспортом Замовника

9. Продавець повинен передавати( поставити) Покупцю товар згідно діючим Державним
стандартам на момент поставки деревини.
10. Місце поставки (передачі) товару: установи та заклади освіти Сновської МТГ.
Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування
виключення за Особливостями (документальне підтвердження):
1) Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі;
2) Звіт про результати проведення процедури закупівлі.
3) Наказ № від .2024 року «Щодо обгрунтування підстави здійснення закупівлі згідно з
підпункту 6 пункту 13 Особливостей».

Уповноважена особа Управління освіти Ігор СОЛОШЕНКО

Послуги за доступ до мережі Інтернет (Код за ЄЗС ДК 021:2015 72410000-7 - Послуги провайдерів)

Послуги з передавання даних і повідомлень (електронні комунікаційні послуги) (Код за ЄЗС ДК 021:2015 72410000-7 - Послуги провайдерів)

ОБГРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою від 12.10.2022 №1178 (далі-Особливості)

Технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдином державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради  Корюківського району Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул.. Миру, 53, код ЄДРПОУ 41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями( крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015 код 72410000-7 - Послуги провайдерів

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2024-02-09-003539-a

Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 112000.00 грн.      (сто дванадцять  тисяч гривень 00 копійки) в т.ч. ПДВ 18666.67 грн.

На 2024 рік визначена планова потреба за предметом закупівлі: Послуги з доступу до мережі Інтернет (Код ДК 021:2015 72410000-7 - Послуги провайдерів).

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене необхідною надання доступу  до мережі Інтернет до кінця 2024 року, необхідної для роботи закладів освіти , оскільки 1 січня 2024 року є по суті серединою навчального року і відсутність доступу до мережі Інтернет приведе до зриву і так складного дистанційного навчального процесу.

Підстави для здійснення закупівлі: Відмінено відкриті торги через відсутність учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом, пп. 6 п. 13 Особливостей: «відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;»  та перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

 Обгрунтування технічних, якісних характеристик

 1. Технічні умови:
  1. Оператор  повинен організувати Останню милю до адрес підключення Замовника  з використанням власної оптичної мережі, яка повинна бути організована шляхом прокладення волоконно-оптичного кабелю Оператора переважно у підземних комунікаціях (власних або орендованих). При цьому не допускається використання мереж чи обладнання сторонніх Операторів  для побудови Останньої милі.
  2. Затримка пакетів в мережі Виконавця: не більше 150 мс.
  3. Точка демаркації (розмежування відповідальності Виконавця та Замовника): Порт мережевого обладнання Виконавця.
  4. Постачальник повинен надати копію чинного атестату відповідності системи захисту вузла інтернет доступу, зареєстрованого в Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
  5. Для забезпечення доступу до українських ресурсів Оператор повинен мати пряме підключення, мінімум з двома точками обміну.
  6. Для забезпечення доступу до міжнародних ресурсів Оператор повинен мати мінімум два прямих підключення з міжнародними операторами та/або точками обміну.
  7. Постійне надання Послуги (24 години на добу, 7 днів на тиждень) безлімітного доступу до мережі Інтернет (українського та міжнародного трафіку).
 2. Загальні вимоги:
 • Послуги захищеного доступу до мережі Інтернет, операторського та технічного супроводження доступу до мережі Інтернет (далі Послуги) повинні надаватися відповідно до чинних в Україні законодавчих та нормативних актів, зокрема:
 • Закону України «Про електронні комунікації» від 16.12.2020р № 1089-ІХ;
 • Указу Президента України «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних» від 24.09.2001 №891;
 • Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 10.06.2008 №94 «Про затвердження Порядку координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових формувань, підприємств,  установ і організацій незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», затвердженого в Міністерстві юстиції України 07 липня 2008 року за № 603/15294;
 • Постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 №295 «Про затвердження Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», та інших нормативно-правових актів України у сфері телекомунікації.

Термін постачання  - січень – грудень 2024 року.

 

 1. Здійснити Закупівлю без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі : Послуги з надання доступу до мережі Інтернет (Код за ЄЗС ДК 021:2015 72410000-7 Послуги провайдерів) (далі — Закупівля) за лотом:

      ЛОТ № 1  Послуги з доступу до мережі Інтернет,

ЛОТ №2   Електроно - комунікаційні послуги та послуги, технологічно пов’язані з ними,

відповідно до пп. 6 п. 13 Особливостей.

 1. Затвердити зміни до річного плану' закупівель на 2024 рік 
 2. Оприлюднити зміни до річного плану закупівель на 2024 рік в Електронній системі у порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Оприлюднити в електронній системі звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, щодо Закупівлі не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня укладення такого договору, договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до пункту 13 Особливостей 

 

Послуги з доступу до мережі Інтернет (код за ЄЗС ДК 021:2015 72410000-7 - Послуги провайдерів)

ID: UA-2024-02-09-003539-a

Оголошена: 

Завершення періоду уточнень:

Прийом пропозицій: 

Лот №1 

70000 грн.

Послуги з доступу до мережі Інтернет:

 Адреси надання послуг: 15200, Чернігівська обл., м. Сновськ, вул. Сіверська, буд.22А

15252, Чернігівська обл., Корюківський р-н., с.Кучинівка, вул. Леоніда Тереховича,буд.10

15253, Чернігівська обл., Корюківський р-н., с.Рогізки, вул. Шевченка, буд.1

15207, Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Великий Щимель, вул. Центральна, буд. 10-А

15206, Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Сновське, вул. Центральна, буд. 4

15231,Чернігівська обл., Корюківський р-н., с. Тур’я, вул. Партизанська, буд.6

15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,с. Кучинівка, вул. Садова,буд.4

    15230, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,с.Тихоновичі, вул. Новослобідська, буд.2

Лот №2

42000 грн.

Електронно - комунікаційні послуги та послуги, технологічно пов’язані з ними.

Адреса: 15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,м. Сновськ, вул. Миру, 53 – 4 точки.

15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,м. Сновськ, вул. Сновська, 1.

15200, Чернігівська обл., Корюківський р-н.,м. Сновськ, вул. Василя Симоненка,3

Розподіл електричної енергії (Код за ЄЗС ДК 021:2015 65310000-9 - Розподіл електричної енергії)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості зі змінами)

 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул. Миру, 53, код ЄДРПОУ 41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями( крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії (  Послуги з розподілу електричної енергії ( у тому числі реактивна енергія))

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): Закупівля без використання  електронної системи.

Розмір бюджетного призначення:  209678.96 грн. з ПДВ..

Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей: роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

Обґрунтування підстави для здійснення:

Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень.

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено з 16.11.2023 року на 90 діб.

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в Україні;

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася.

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану.

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.

Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту 13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально підтверджена замовником;

Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби замовника на період січень – грудень 2024 року.

Враховуючи те, що постачальником/виконавцем Закупівлі є лише певний суб’єкт господарювання  Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що визначено відповідним документом – Витягом зі зведеного переліку суб’єктів  природних монополій (додається)), застосовується вищевказане виключення.

При цьому, у Замовника існує  потреба в Закупівлі.

Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.

Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі, якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану, Замовник прийняв рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару та застосування під час здійснення Закупівлі, як виняток, підстави за підпунктом 5 пункту 13 Особливостей: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли  і укладення договору.

Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».

Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за Особливостями (документальне підтвердження):

Постанова НКРЕКП від13.11.2018 р. № 1434, яка ПОСТАНОВЛЯЄ: видати Публічному Акціонерному Товариству «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ( код22815333) ліцензію на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської діяльності,  а саме на території Чернігівської області та м. Славутич Київської області в межах розташування систем розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні ( щодо державного або комунального майна) Публічного Акціонерного Товариства «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднанні до мереж ліцензіата( з яким укладені відповідні договори згідно із законодавством

Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом 31.12.2023 року (пункт 49).

(https:amcu.gov.ua/strage/app/uploads/public/650/95e/012/65095e0126ea0819469805.pdf)

Уповноважена особа Управління освіти                                                 Ігор СОЛОШЕНКО

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

Послуги з розподілу електричної енергії (Код за ЄЗС ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії)

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,
затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)
 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул. Миру, 53, код ЄДРПОУ
41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями( крім тих, які визначені у
пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії ( Послуги з розподілу електричної енергії (
у тому числі реактивна енергія))
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): Закупівля без використання
електронної системи.
Розмір бюджетного призначення: 9907.93 грн. з ПДВ..
Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей: роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально
підтверджена замовником;
Обґрунтування підстави для здійснення:
Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово
можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих
обмежень.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено
до 15.11.2023 року
Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в
Україні;
2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із
запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.
Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет
Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:
1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;
2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму
воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації,
яка склалася.
Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного
захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи
в умовах надзвичайного чи воєнного стану.
З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому
числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом
90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для
замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням
захищеності таких замовників від воєнних загроз.

На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.
Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту
13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить
або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200
тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально
підтверджена замовником;
Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби
замовника на період грудень 2023 року.
Враховуючи те, що постачальником/виконавцем Закупівлі по об’єкту: Сновський дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку «Дружба», м. Сновськ, вул. Залізнична, 41, є лише певний суб’єкт
господарювання ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ
40075815) , що визначено відповідним документом – Витягом зі зведеного переліку суб’єктів природних
монополій (додається)), застосовується вищевказане виключення.
При цьому, у Замовника існує  потреба в Закупівлі.
Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники
повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.
Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі,
якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану, Замовник прийняв
рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для
закупівлі товару та застосування під час здійснення Закупівлі, як виняток, підстави за підпунктом 5 пункту
13 Особливостей: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість
яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або
перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн. гривень, може
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі,
коли  і укладення договору.
Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи
закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до
нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 5
пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».
Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за
Особливостями (документальне підтвердження):
Постанова НКРЕКП від 08.11.2018 р. № 1395, яка ПОСТАНОВЛЯЄ: видати Публічному
Акціонерному Товариству «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» ( код 40075815 ) ліцензію на право провадження
господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської
діяльності,
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом 30.11.2023 року (пункт 65).
(https:amcu.gov.ua/strage/app/uploads/public/650/95e/012/65095e0126ea0819469805.pdf)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Електрична енергія (код за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5Електрична енергія)

Електрична енергія (Код за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5 - Електрична енергія)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  Електрична енергія (код за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5Електрична енергія) номер закупівлі UA-2023-12-21-001921-a по процедурі відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 520800,00 грн.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом споживання (річного та місячного) обсягу електричної енергії за календарний рік  2023 року

 

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

 

п/п

НАЙМЕНУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ОБСЯГ У РАЗІ ЗАКУПІВЛІ

СПОСІБ постачання товарів

ПЕРІОД постачання товару(ів)

1.

 Електрична енергія (код за ЄЗС ДК 021:2015 09310000-5Електрична енергія)

81375 Кіловат-година

власними силами учасника-переможця

протягом строку визначеного умовами Договору ( з 1 січня 2024 року  по 31.12.2024 року, якщо іншого строку не визначено умовами Договору)

 

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».

Приклад вимоги в Додатку 2 на виконання даної норми: «У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент»».

 

Технічна специфікація повинна містити опис усіх необхідних характеристик товарів, робіт або послуг, що закуповуються, у тому числі їх технічні, функціональні та якісні характеристики. У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, технічні специфікації можуть містити посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент».

Приклад вимоги в Додатку 2 на виконання даної норми: «У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

 

Приклад вимоги в Додатку 2, зазначається у разі потреби при закупівлі товару: «Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент»(наприклад, автомобіль RenaultDuster, або еквівалент), тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації».

 

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

 

Відповідно до підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує ступінь локалізації на відповідний рік згідно з підпунктом 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону.

Згідно з абзацом 9 підпункту 1 пункту 6-1 Прикінцевих та перехідних положень Закону ступінь локалізації виробництва визначається самостійно виробником такого товару та підтверджується Уповноваженим органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Таким порядком є Порядок підтвердження локалізації виробництва товарів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861.

Учасники повинні надати документальне підтвердження стосовно сертифікації уповноваженою організацією відповідності системи управління (менджменту) охороною здоров’я та безпекою праці (ISO 45001:20018) або аналогічних систем чи більш нових версій стандартів виданого на ім’я учасника закупівлі, що є дійсним на момент його подання до участі у закупівлі з метою безпечності надання послуг із обслуговування клієнтів-споживачів у точках контакту/сервісу з наданням у складі тендерної пропозиції відповідних дійсних сертифікатів, виданих на ім’я учасника закупівлі. Також надати документальне підтвердження стосовно сертифікації уповноваженою організацією відповідності системи управління (менджменту) якістю (ISO 9001:2018), виданого на ім‘я учасника закупівлі, що є дійсним на момент його подання тендерної пропозиції, або іншого сертифікату відповідності національному стандарту, що установлює вимоги до системи управління якістю та виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент подачі тендерної пропозиції. Наданий документ повинен відповідати предмету закупівлі. Оригінал сертифікату відповідності вимогам ДСТУ ISO 50001:2020 (ISO 50001:2018, IDT) «Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо використання», виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент подачі тендерної пропозиції, або іншого сертифікату відповідності національному стандарту, що установлює вимоги та настанови щодо використання до системи енергетичного менеджменту та виданого на ім‘я учасника закупівлі у відповідності до міжнародних норм та вимог Національної агенції з акредитації України, та чинного на момент подачі тендерної пропозиції. Наданий документ повинен відповідати предмету закупівлі.

Учасник має надати довідку виданої НЕК «Укренерго», якою учасник підтверджує, що він не перебуває в статусі «Дефолтного» відповідно до Розділу 1.7 «Невиконання зобов’язань» «Правил ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 307 (зі змінами та доповненнями), та зазначена інформація не була оприлюднена на сайті ПрАТ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО», та/або інших відкритих джерелах інформації. У разі якщо замовником буде перевірено та виявлено, що учасник включений до Списку учасників ринку, що набули статусу “дефолтний”, станом на дату проведення розгляду та оцінки тендерної пропозиції такого учасника, така тендерна пропозиція вважається як така, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу 1 частини 3 статті 22 Закону.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає потребам та вимогам замовника.

 

Паливна деревина (Код за ЄЗС ДК 021:2015 03410000-7 - Деревина)

Класифікація за ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина

 434 метри кубічні

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 300000.00  грн 

Виходячи з необхідності придбання паливної деревини для потреб установ та закладів освіти Сновської МТГ для сталого проведення опалювального періоду 2023-2024 років, безперебійного функціонування закладів з дотриманням санітарних норм та теплового режиму в закладах освіти, Уповноваженою особою було прийнято рішення застосувати процедуру відкритих торгів за предметом закупівлі: паливна деревина, класифікація за ДК 021:2015: 03410000-7 – Деревина з оприлюдненням оголошення про початок закупівлі згідно з п.26 Особливостей «26. Оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити
інформацію, визначену  частиною другою  статті 21 Закону з урахуванням цих особливостей.»
Розмір бюджетного призначення було вирахувано з кількості паливної деревини, необхідної
для безперебійного функціювання закладів освіти до кінця 2023 року, залишків палива у закладах, наявності бюджетних призначень. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі були визначені, виходячи з потреб Замовника.

Природний газ (Код за ЄЗС ДК 021.2015 09120000-6 - Газове паливо)

Класифікація за ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо

Ціна договору 238376.02 гривень з ПДВ

ОБГРУНТУВАННЯ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 6 пункту 13 Особливостей здійснення
публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України
«Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та
протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою від
12.10.2022 №1178 (далі-Особливості)
Технічних та якісних характеристик закупівлі природного газу, розміру бюджетного
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдином
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань, його категорія:
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул.. Миру, 53, код
ЄДРПОУ 41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями(
крім тих, які визначені у пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які
забезпечують потреби держави або територіальної громади, якщо така діяльність не
здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником ( у
разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за
наявності): ДК 021:2015 код 09120000-6 «Газове паливо» (природний газ).
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA –P-2023–09–05–006311-a
Очікувана вартість та обгрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 238376.02
грн. (двісті тридцять вісім тисяч триста сімдесят шість гривень 02 копійки) в т.ч. ПДВ
39729.34 грн.
Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлене необхідною кількістю
природного газу для забезпечення потреб установ та закладів освіти Сновської МТГ до кінця
2023 року, залишком коштів на рахунку Управління освіти на день оголошення закупівлі,
цінами на товар, встановленими відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №896
«Про внесення змін до постанови Кабінет) Міністрів України від 19 липня 2023 р. №812
«Про затвердження Положення про покладанні спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку
природного газу для забезпеченні загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробниками
теплової енергії та бюджетний установам» (із змінами і доповненнями).
1. Підстави для здійснення закупівлі: Відмінено відкриті торги через відсутність
учасника процедури закупівлі (учасників процедури закупівлі), у тому числі за лотом, пп. 6
п. 13 Особливостей: «відмінено відкриті торги через неподання жодної тендерної пропозиції
для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими
особливостями, у тому числі за лотом. При цьому предмет закупівлі, його технічні, кількісні
та якісні характеристики, проект договору про закупівлю, а також вимоги до суб’єкта, з яким
укладається договір про закупівлю, не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені
замовником у тендерній документації (крім вимог, визначених пунктом 47 цих
особливостей), та сума договору про закупівлю не може перевищувати очікувану вартість
предмета закупівлі, зазначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, які
відмінено через відсутність достатньої кількості учасників процедури закупівлі (учасника

процедури закупівлі), з урахуванням прийнятного відсотка перевищення ціни тендерної
пропозиції учасника процедури закупівлі над очікуваною вартістю предмета закупівлі, якщо
такий прийнятний відсоток був зазначений у тендерній документації;» та перелік
документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за
Особливостями (документальне підтвердження):
Обгрунтування технічних, якісних характеристик. Умови закупівлі та постачання новино
відповідати вимогам Закону України «Про публічні закупівлі», Постанові КМУ від 12 жовті
2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарі, робіт
та послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на
період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 днів з дня його
припинення або скасування», Закону України «Про ринок природного газу», Постанові
Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 №812 «Про затвердження положення про
покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу щодо
особливостей постачання природного газу виробникам теплової енергії та бюджетним
установам» (із змінами і доповненнями), внесеними. Постанові Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг ( далі -
НКРЕКП) від 30.09,2015 №2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу»
(надалі-Правила постачання природного газу), Постанові НКРЕКП від 30.09.2015 №2493
«Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» ( далі - Кодекс ГРМ). Постанові
НКРЕКП від 24.12.2019 №3013 «Про встановлення тарифів для 'ГОВ «Оператор ГТС
України» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на
регуляторний період 2020-2024 роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що
регулюють відносини у сфері постачання. Природний газ (природний газ, нафтовий
(попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина,
яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному
стані за стандартних умов (тиск-760 мм ртутного стовпа і температура - 20 С) і є товарною
продукцією. Кількісною характеристикою предмета закупівлі є обсяг споживання
природного газу. За одиницю виміру кількості природного газу при його обліку приймається
один кубічний метр (куб.м). приведений до стандартних умов: температура (і)--20 градусів за
Цельсієм, тиск (Р)=760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Обсяг, необхідний для
забезпечення діяльності та власних потреб об’єктів замовника та враховуючи залишки
коштів на рахунку Управління на день оголошення закупівлі, становить 14.4 тис. куб. метрів
на жовтень-грудень 2023 року.
Термін постачання - жовтень – грудень 2023 року.
Якість, фізико-хімічні показники (ФХП) та інші характеристики природного газу, який
постачається замовнику повинні відповідати вимогам визначеним Кодексом №2493 та
Кодексом №2494.
Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування
виключення за Особливостями (документальне підтвердження):
1) Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі;
2) Звіт про результати проведення процедури закупівлі.

Послуги з розподілу електричної енергії і у тому числі реактивна енергія (Код за ЄЗС ДК 021:2015 65310000-9 - Розподіл електричної енергії)

ОБҐРУНТУВАННЯ ПІДСТАВИ

для здійснення закупівлі згідно з підпунктом 5 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель
товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування,
затверджених постановою від 12.10.2022 № 1178 (далі — Особливості)
 
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:
Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району
Чернігівської області, 15200, Чернігівська область, Корюківський район, вул.. Миру, 53, код ЄДРПОУ
41091094, юридичні особи, які є підприємствами, установами та організаціями( крім тих, які визначені у
пунктах 1 і 2 частини І статті 2 Закону) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або
територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій чи комерційній основі.
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на
лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів
предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):
ДК 021:2015: 65310000-9 - Розподіл електричної енергії ( Послуги з розподілу електричної енергії (
у тому числі реактивна енергія))
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі (у разі наявності): Закупівля без використання
електронної системи.
Розмір бюджетного призначення: 143015.05 грн. з ПДВ..
Підстави для здійснення закупівлі: відповідно до підпункту 5 пункту 13 Особливостей: роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально
підтверджена замовником;
Обґрунтування підстави для здійснення:
Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах воєнного або надзвичайного стану тимчасово
можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих
обмежень.
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії воєнного стану встановлено
до 15.11.2023 року
Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено невідкладно:
1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового режиму воєнного стану в
Україні;
2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших заходів, пов’язаних із
запровадженням правового режиму воєнного стану на території України.
Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» передбачає, що Кабінет
Міністрів України в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях:
1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах воєнного стану;
2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення заходів правового режиму
воєнного стану в окремих місцевостях України з урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації,
яка склалася.
Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 27.02.2014 № 794 «Про
Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України здійснює керівництво єдиною системою цивільного
захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи
в умовах надзвичайного чи воєнного стану.
З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, до яких у тому
числі входить здійснення публічних закупівель, частиною 37 розділу Х «Прикінцеві та перехідні
положення» Закону встановлено, що на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом
90 днів з дня його припинення або скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для

замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів України із забезпеченням
захищеності таких замовників від воєнних загроз.
На виконання цієї норми Закону урядом були прийняті Особливості.
Положеннями Особливостей передбачено підставу для здійснення закупівлі за підпунктом 5 пункту
13: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість яких становить
або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200
тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися без
застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі, коли роботи,
товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом
господарювання у випадку відсутності конкуренції з технічних причин, яка повинна бути документально
підтверджена замовником;
Обсяг закупівлі визначається на підставі річного планування, а також з урахуванням потреби
замовника на період вересень – грудень 2023 року.
Враховуючи те, що постачальником/виконавцем Закупівлі є лише певний суб’єкт господарювання
Публічне акціонерне товариство «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», що визначено відповідним документом –
Витягом зі зведеного переліку суб’єктів природних монополій (додається)), застосовується вищевказане
виключення.
При цьому, у Замовника існує  потреба в Закупівлі.
Водночас, як передбачено чинним законодавством, під час здійснення закупівель замовники
повинні дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель.
Отже, враховуючи зазначене, з метою дотримання принципу ефективності закупівлі,
якнайшвидшого забезпечення наявної потреби Замовника в умовах воєнного стану, Замовник прийняв
рішення щодо здійснення Закупівлі без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для
закупівлі товару та застосування під час здійснення Закупівлі, як виняток, підстави за підпунктом 5 пункту
13 Особливостей: придбання замовниками товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту), вартість
яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або
перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може
здійснюватися без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі товару у разі,
коли  і укладення договору.
Разом із звітом про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи
закупівель, замовник оприлюднює в електронній системі закупівель договір про закупівлю та додатки до
нього, а також обґрунтування підстави для здійснення замовником закупівлі відповідно до підпункту 5
пункту 13 Особливостей у вигляді цього файлу «Обґрунтування підстави».
Перелік документів, якими підтверджується наявність підстави для застосування виключення за
Особливостями (документальне підтвердження):
Постанова НКРЕКП від13.11.2018 р. № 1434, яка ПОСТАНОВЛЯЄ: видати Публічному
Акціонерному Товариству «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» ( код22815333) ліцензію на право провадження
господарської діяльності з розподілу електричної енергії у межах місць провадження господарської
діяльності, а саме на території Чернігівської області та м. Славутич Київської області в межах
розташування систем розподілу електричної енергії, що перебуває у власності або господарському віданні (
щодо державного або комунального майна) Публічного Акціонерного Товариства
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», та електричних мереж інших власників, які приєднанні до мереж ліцензіата( з
яким укладені відповідні договори згідно із законодавством
Зведений перелік суб’єктів природних монополій станом 31.08.2023 року (пункт 65).
(https:amcu.gov.ua/strage/app/uploads/public/650/95e/012/65095e0126ea0819469805.pdf)

 

Вершкове масло (Код за ЄЗС ДК 021:2015 15530000-2 - Вершкове масло)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 152230.00   грн.

Обгрунтування: Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Торги відмінено

Молоко 3,5% жирності (Код за ЄЗС ДК 021:2015 15510000-6 - Молоко та вершки)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 113659.00   грн.

Обгрунтування: Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Торги відмінено

М’ясо свійської птиці в асортименті, субпродукти (печінка куряча) (Код за ЄЗС ДК 021:2015 15110000-2 - М’ясо)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 409308.00   грн.

Обгрунтування: Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Морожена риба б/г в асортимент (Код за ЄЗС ДК 021:2015 15220000-6 - Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 147736.00   грн.

Обгрунтування: Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Торги відмінено

Яйце куряче (Код за ЄЗС ДК 021:2015 03140000-4 - Продукція тваринництва та супутня продукція)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 88765.00   грн.

Обгрунтування: Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Торги відмінено

Дизельне паливо, Бензин А -95 (Код за ЄЗС ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 855000.00   грн.

Обгрунтування: Для роботи автотракторного парку Управління освіти необхідно закуповувати бензин марки А- 95, дизельного палива. Аналізуючи ринок цін та виходячи з потреб Управління, було оголошено закупівлю нафти і дистилятів.

Статус:  Процедура оголошена

Дизельне паливо, Бензин А -95 (Код за ЄЗС ДК 021:2015 09130000-9 - Нафта і дистиляти)

Організатор: Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 845000.00   грн.

Обгрунтування: Для роботи автотракторного парку Управління освіти необхідно закуповувати бензин марки А- 95, дизельного палива. Аналізуючи ринок цін та виходячи з потреб Управління, було оголошено закупівлю нафти і дистилятів.

Статус:  Процедура оголошена

 

Закупівля не відбулась

Паливна деревина (Код за ЄЗС ДК 021:2015 03410000-7 - Деревина)

1145 метри кубічні

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 900000.00  грн 

Виходячи з необхідності придбання паливної деревини для потреб установ та закладів освіти Сновської МТГ для проведення опалювального періоду 2023-2024 років, безперебійного функціонування закладів з дотриманням санітарних норм та теплового режиму в закладах освіти, Уповноваженою особою було прийнято рішення застосувати процедуру відкритих торгів за предметом закупівлі: паливна деревина, класифікація за ДК 021:2015: 03410000-7 – Деревина з оприлюдненням оголошення про початок закупівлі згідно з п.26 Особливостей «26. Оголошення про проведення відкритих торгів повинно містити
інформацію, визначену  частиною другою  статті 21 Закону з урахуванням цих особливостей.»
Розмір бюджетного призначення було вирахувано з кількості паливної деревини, необхідної
для безперебійного функціювання закладів освіти до кінця 2023 року, залишків палива у закладах, наявності бюджетних призначень. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі були визначені, виходячи з потреб Замовника.

Розподіл електричної енергії для потреб Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області (Сновський заклад оздоровлення та відпочинку «Дружба»)

код ДК 021-2015 (CPV): 65310000-9 – розподіл електричної енергії,

Сума: 33370.79   гривня з ПДВ

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 28800 кВт*год

АТ «Українська залізниця» є єдиним можливим природним монополістом в межах діючих мереж товариства і тим самим забезпечує їх повноцінне функціонування. Можливості отримання розподілу енергії електричної для об’єктів в інший спосіб немає. У відповідності до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії», пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 11 2012 №874-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій», перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік) у встановленому порядку розміщується на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Згідно з переліком, який розміщений на цьому сайті, АТ «Українська залізниця», як таким, що займає монопольне становище на ринку розподілу електричної енергії на території України відповідно до ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 08.11.2018 № 1395. Враховуючи вищезазначене та об'єктивну неможливість змінити постачальника електричної енергії, виникають підстави для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону - відсутність конкуренції з технічних причин. Найбільш прийнятою процедурою про проведення торгів для даної закупівлі, відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», є переговорна процедура закупівлі з АТ «Українська залізниця», з яким було проведено переговори для участі в даній закупівлі та погоджено обсяги та очікувану ціну Договору. Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури

Статус:  Процедура оголошена

Сирні продукти (Твердий сир жирністю 50%, сир кисломолочний 9% жирності)

Класифікація за ДК 021:2015: 15540000-5 - Сирні продукти

Твердий сир жирністю 50% -  560 кг,
сир кисломолочний 9% жирності) – 2243 кг

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 229 750.00  Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  сирних продуктів, було оголошено закупівлю:

Сирні продукти (Твердий сир жирністю 50%, сир кисломолочний 9% жирності)

Статус:  Процедура оголошена

 

Електрична енергія

09310000-5 - Електрична енергія   83098 кВт/год

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 341 000 грн.   Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для безперебійного функціювання та запобігання аварійних ситуацій в установах та закладах освіти (17 установ та закладів розташовані на території Сновської ТГ, 16 установ та закладів використовують при опаленні електронасоси) необхідне безперервне постачання електроенергії. Припинення постачання електричної енергії до установ та закладів освіти Сновської міської ради тягне за собою зрив освітнього процесу для 2051 учасника освітнього процесу, що порушує права дітей на здобуття освіти.

Триває період оскарження закупівлі «Електрична енергія» код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  09310000-5 - Електрична енергія»

На даний час, укладання Договору під час оскарження процедури закупівлі на постачання електричної енергії для установ та закладів освіти Сновської міської ради, неможливе. Виходячи з ситуації, яка існує, припинення постачання електричної енергії до освітніх закладів тягне за собою зрив освітнього процесу та несе в майбутньому масштабні матеріальні збитки (розморожування та руйнація теплових мереж закладів).

Враховуючи вищезазначене, виникають підстави для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до абзацу 4 пункту 3 частини 2 статті 40 Закону якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі:

оскарження прийнятих рішень, дій чи бездіяльності замовника щодо триваючого тендера після оцінки тендерних пропозицій учасників, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків від очікуваної вартості тендера, що оскаржується.

Статус:  Процедура оголошена

Деревина (паливна деревина)

кількість -640 м3                   Класифікація за ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 333 600.00   Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для опалення установ та закладів освіти Сновської ТГ в кількості16 закладів,  потрібна річна потреба в дровах опалювальних більш ніж 3000м3.  Виходячи з бюджетних призначень та проведеного аналізу споживчого ринку,для задоволення потреб закладів в дровах та проведення безаварійного опалювального сезону 2022 року,  було оголошено закупівлю деревини опалювальної.

Статус:  Процедура оголошена

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (Хлібопродукти)

Класифікація за ДК 021:2015: 15810000-9 - Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 244 020.00  Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для безперебійного постачання хлібопродуктів   по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання хлібопродуктів, було оголошено закупівлю хлібопродуктів.

Статус:  Процедура оголошена

М'ясо (м’ясо свійської птиці в асортименті, субпродукти ( печінка куряча)

2 лоти   Класифікація за ДК 021:2015: 15110000-2 - М’ясо

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 799 792.00   Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  м’яса, було оголошено закупівлю м’яса.

Статус:  Процедура оголошена

Вершкове масло

2 лоти  Класифікація за ДК 021:201515530000-2 - Вершкове масло

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 281 313.00  Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Для безперебійного постачання продуктів  харчування по закладам освіти з метою якісного харчування учнів та після анализу ринку постачання  масла вершкового, було оголошено закупівлю вершкового масла.

Статус:  Процедура оголошена

Розподіл електричної енергії

Класифікація за ДК 021:201565310000-9 - Розподіл електричної енергії

 140000 кВт год

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 225 400.00  Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» є єдиним можливим природним монополістом в межах діючих мереж товариства по м. Чернігову та Чернігівській області і тим самим забезпечує їх повноцінне функціонування. Можливості отримання розподілу енергії електричної для об’єктів в інший спосіб немає. У відповідності до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії», пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 11 2012 №874-р «Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій», перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік) у встановленому порядку розміщується на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Згідно з переліком, який розміщений на цьому сайті, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», як таким, що займає монопольне становище на ринку розподілу електричної енергії на ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА м. СЛАВУТИЧ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 13.11.2018 № 1434. Враховуючи вищезазначене та об'єктивну неможливість змінити постачальника електричної енергії, виникають підстави для застосування переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону - відсутність конкуренції з технічних причин. Найбільш прийнятою процедурою про проведення торгів для даної закупівлі, відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», є переговорна процедура закупівлі з АТ «Чернігівобленерго», з яким було проведено переговори для участі в даній закупівлі та погоджено обсяги та очікувану ціну Договору. Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури Закупівлю згідно предмету закупівлі код ДК 021-2015 (CPV): 65310000-9 – розподіл електричної енергії, розподіл електричної енергії для установ та закладів освіти Сновської міської ради на 2022 рік здійснити шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з підстави, що визначена п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме: 2) якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: відсутність конкуренції з технічних причин, яка має бути документально підтверджена

Статус:  Підготовка угоди

Теплова енергія

Класифікація за ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 304 Гкал

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 1 422 865.92 Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі «теплової енергії (ДК 021:2015 код 09320000-8, Пара, гаряча вода та пов’язана продукція) для установ та закладів Управління освіти Сновської міської ради на 2022 рік» використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; відсутність конкуренції з технічних причин; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної енергії або природного газу; Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону, повідомлення про намір укласти договір повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури. По другому питанню Обґрунтування: Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є чинне законодавство України. Частиною першою статті 1 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від 20.04.2000 р. визначено поняття «природна монополія», згідно з яким – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії. Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від 20.04.2000 р. зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. Відповідно до інформації зведеного переліку суб’єктів природних монополій, розміщеного на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua), встановлено, що Акціонерне Товариство «Облтеплокомуненерго» м. Чернігів, код ЕДРПОУ 03357671 включено до зведеного переліку суб’єктів природних монополій на території Чернігівської області. Інформацією, що міститься у Ліцензійному реєстрі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) (http://www.nerc.gov.ua), встановлено, що Акціонерне Товариство «Облтеплокомуненерго» м. Чернігів, має ліцензію на провадження господарської діяльності надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води. У зв’язку з вищевикладеним, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води можуть бути надані виключно Акціонерним Товариством «Облтеплокомуненерго» м. Чернігів, у зв’язку з відсутністю конкуренції з технічних причин.

Статус:  Підготовка угоди

Послуги з розподілу природного газу

Класифікація за ДК 021:2015: 65210000-8 - Розподіл газу

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 45699 м.куб

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 96 516.29  Грн (з ПДВ)

Обгрунтування:

Згідно ч. 1 ст. 40 Закону переговорна процедура закупівлі використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю після проведення переговорів щодо ціни та інших умов договору про закупівлю з одним або кількома учасниками процедури закупівлі. Переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі наявності підстав, що визначені п. 2 ч. 2 ст. 40 Закону, в тому числі така процедура може бути застосована, якщо роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб’єктом господарювання за наявності одного з таких випадків: предмет закупівлі полягає у створенні або придбанні витвору мистецтва або художнього виконання; укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного або мистецького конкурсу; відсутність конкуренції з технічних причин; існує необхідність захисту прав інтелектуальної власності; укладення договору з постачальником "останньої надії" на постачання електричної енергії або природного газу; Відповідно до п. 8 ч. 6 ст. 40 Закону повідомлення про намір укласти договір повинно містити в тому числі обґрунтування застосування переговорної процедури. По другому питанню Обґрунтування: Підставою для обрання саме цієї процедури закупівлі є чинне законодавство України. Частиною першою статті 1 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від 20.04.2000 р. визначено поняття «природна монополія», згідно з яким – це стан товарного ринку, при якому задоволення попиту на цьому ринку є більш ефективним за умови відсутності конкуренції внаслідок технологічних особливостей виробництва (у зв'язку з істотним зменшенням витрат виробництва на одиницю товару в міру збільшення обсягів виробництва), а товари (послуги), що виробляються суб'єктами природних монополій, не можуть бути замінені у споживанні іншими товарами (послугами), у зв'язку з чим попит на цьому товарному ринку менше залежить від зміни цін на ці товари (послуги), ніж попит на інші товари (послуги). Суб'єкт природної монополії - суб'єкт господарювання (юридична особа) будь-якої форми власності, який виробляє (реалізує) товари на ринку, що перебуває у стані природної монополії. Відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про природні монополії» №1682-ІІІ від 20.04.2000 р. зведений перелік суб’єктів природних монополій ведеться Антимонопольним комітетом України на підставі реєстрів суб’єктів природних монополій у сфері житлово-комунального господарства, що формуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, а в інших сферах, в яких діють суб’єкти природних монополій, національними комісіями регулювання природних монополій у відповідній сфері або органами виконавчої влади, що здійснюють функції такого регулювання до створення зазначених комісій. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» є єдиним можливим природним монополістом в межах діючих мереж товариства по м. Чернігову та Чернігівській області і тим самим забезпечує їх повноцінне функціонування. Можливості отримання послуг з розподілу природного газу для об’єктів в інший спосіб немає. Перелік суб'єктів природних монополій (далі - перелік) у встановленому порядку розміщується на офіційному сайті Антимонопольного комітету України (www.amc.gov.ua). Згідно з переліком, який розміщений на цьому сайті, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ» займає монопольне становище на ринку розподілу природного газу на ТЕРИТОРІЇ М. ЧЕРНІГІВ ТА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПОСТАНОВИ НКРЕКП ВІД 19.06.2017 № 807 Враховуючи вищезазначене та об'єктивну неможливість змінити постачальника розподілу природного газу, виникають підстави для застосування переговорної процедури закупівлі природного газу, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 40 Закону - відсутність конкуренції з технічних причин. Найбільш прийнятою процедурою про проведення торгів для даної закупівлі, відповідно до п.2 ч.2 ст. 40 Закону України «Про публічні закупівлі», є переговорна процедура закупівлі з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІГІВГАЗ», з яким було проведено переговори для участі в даній закупівлі та погоджено обсяги та очікувану ціну Договору.

Статус:  Підготовка угоди

Деревина (паливна деревина)

Кількість -640 м3

Класифікація за ДК 021:2015: 03410000-7 - Деревина

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 333 600.00 Грн (з ПДВ)

Статус:  Процедура не відбулася

Для опалення установ та закладів освіти Сновської ТГ в кількості16 закладів,  потрібна річна потреба в дровах опалювальних більш ніж 3000м3.  Виходячи з бюджетних призначень та проведеного аналізу споживчого ринку,для задоволення потреб закладів в дровах та проведення безаварійного опалювального сезону 2022 року,  було оголошено закупівлю деревини опалювальної.

Нафта і дистиляти

Класифікація за ДК 021:2015: 09130000-9 - Нафта і дистиляти

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області
Бюджет: 1 000 002.00 Грн (з ПДВ)

Статус:  Підготовка угоди

Для роботи автотракторного парку Управління освіти в кількості 15 шкільних автобусів Маршрутки FORD, 3 легкових машин 3 вантажних машин, трактора необхідно закуповувати бензин марки А-92, А- 95, дизельного палива. Маршрути  автобусів за один день складають 1395 км. Аналізуючи ринок цін та виходячи з потреб Управління, було оголошено закупівлю нафти і дистилятів.

Електрична енергія

Класифікація за ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія

Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 310000 кВт*год

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:1705000 грн

Статус:  Визначення переможця

Обгрунтування: виходячи з аналізу ринку постачання електричної енергії та використаної електроенергії за минулий рік, було проведено розрахунок кількості кВт.год.,  та орієнтовну вартість за одиницю товару (електричної енергії) для установ та закладів освіти Сновської міської ради . Вартість закупівлі очікувана.

Поточний ремонт приміщень Новоборовицького НВК "ЗНЗ І-ІІІ ст. - ДНЗ" за адресою: Чернігівська обл.,с. Нові Боровичі, вул. Ватутіна, 1 (заміна віконних блоків).

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:300000 грн

Статус:  Прцедура відмінена

Обгрунтування: згідно розрахункових та кошторисних документів за терміновою необхідністю для роботи закладу та підтримання санітарно-гігієнічних норм та теплового режиму в закладі.

Теплова енергія Класифікація за ДК 021:2015: 09320000-8 - Пара, гаряча вода та пов’язана продукція

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет: 623727.00 грн (з ПДВ)

Статус:  Договір укладено

Обґрунтування:Відсутність конкуренції з технічних причин. Згідно Зведеного переліку суб’єктів природних монополій Чернігівської області, що оприлюднений на веб - порталі Антимонопольного комітету України https://amcu.gov.ua/, АТ «Облтеплокомуненерго» визнане таке, що займає монопольне становище на ринку транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами в межах населених пунктів Чернігівської області.

 

Природний газ Класифікація за ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет: 1059456.00 грн

Статус:  Договір укладено

Обґрунтування: для потреб Замовника необхідно здійснити Закупівлю на підставі пункту 3 частини 2 статті 40 Закону, а саме: якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у разі виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов'язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера. На початок опалювального сезону 2021 року без опалення залишилися Петрівський НВК «ЗНЗІ-ІІІ ст. – ДНЗ», в якому на даний час навчається 161 дитина в початкових та старших класах та 28 дошкільнят. Всього працівників в закладі, в тому числі педагогічний та обслуговуючий персонал, складає 45 чоловік. В Сновській ДЮСШ в спортивних секціях та гуртках займається 282 дитини. Педагогічний та обслуговуючий персонал закладу складає 21 людина. В цих закладах немає альтернативи газовому опаленню. На даний час, учні Петрівського НВК перебувають на вимушених канікулах з 18.10.2021 року, оскільки температурний режим не відповідає санітарним нормам. Враховуючи пониження температури зовнішнього повітря та початок опалювального сезону 2021/2022 років з метою запобігання негативним наслідкам, які стануться через відсутність опалення та гарячого водопостачання, Замовник звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій для отримання висновку стосовно ситуації, яка склалася у зв’язку з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо – зимовий період 2021/2022 років. Протоколом засідання Експертної комісії з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій №15/09-21 від 12 жовтня 2021 року, Замовник отримав відповідь (висновок) від 12 жовтня 2021 року стосовно надзвичайних ситуацій, що виникли у серпні 2021 року з Переліком надзвичайних ситуацій. Також, отримано Протокол №27 позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 11 жовтня 2021 року, в якому визнано ситуацію, яка склалась в області надзвичайною ситуацією. Таким чином, у Замовника наявні підстави для застосування переговорної процедури закупівлі на підставі п.3 ч.2 ст. 40 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Пртокол 1    Протокол 2

Нафта і дистиляти

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет: 530000грн

Статус:  Процедура відмінена

Обгрунтування 

 

Розподіл газу, розподіл природного газу для установ та закладів освіти Сновської міської ради на 2021 рік.

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:15951.28грн

Статус:  Договір укладено

Обгрунтування

Мультимедійний комплект для початкових класів «Нової української школи» (Ноутбук, проектор, кріплення для проектора, екран для проектора

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:307708 грн

Статус:  Договір укладено

Обгрунтування

 

Природний газ, Класифікація за ДК 021:2015: 09120000-6 - Газове паливо

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:576000 грн

Статус:  Процедура не відбулась

 

Поточний ремонт приміщень Новоборовицького НВК «ЗНЗ І -ІІІ ст. – ДНЗ» за адресою: Чернігівська обл., с. Нові Боровичі, вул. Ватутіна, 1(заміна віконних блоків), Класифікація за ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:300000 грн

Статус:  Прцедура відмінена

Обгрунтування: згідно розрахункових та кошторисних документів за терміновою необхідністю для роботи закладу та підтримання санітарно-гігієнічних норм та теплового режиму в закладі.

 

Електрична енергія, класифікація за ДК 021:2015: 09310000-5 - Електрична енергія

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:399000 грн

Статус:  Договір укладено

 

«Реконструкція їдальні Сновської гімназії за адресою: вул. Шкільна, 6, м. Сновськ, Чернігівської області» (перерахунок в поточних цінах), класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція.

Організатор:Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Корюківського району Чернігівської області

Бюджет:5322121 грн

Статус:  Завершено

Обгрунтування

 

 

 

Вхід для адміністратора